japanese日本丰满少妇

japanese日本丰满少妇

 大约一斤南烛叶末,加入桑叶一斤、熟地二斤、山茱萸一斤、白果一斤、花椒三两、白术二斤,为末,蜜为丸,白滚水送下一两,每日于早晨服之。内容:没药,味苦、辛,气平,无毒。

血竭内科可用,而近人不敢用之。亦佐使之药,不可不而又不可多用。

内容:橘皮,味辛、苦,气温,沉也,阴中之阳,无毒。用砂锅、柳甑,衬以荷叶,将生地黄酒润,用缩砂仁粗末,盖复极密。

除胸热烦闷,去面肿僻,愈漆疮。二火炎,则心肾不交。

每日白滚水冲调服一两,最能开胃生精,并无梦遗之病,可或疑芡实但能止精,而不能益精,虽精止即是益精,而终不可谓精得芡实而生也,曰∶岂但止精哉。人参得萝卜子,其功更补。

第一卷·通治部分\补益药第一卷·通治部分\补益药第一卷·通治部分\理血药内容:味苦,性寒,无毒。尤善安气逆,佐人参、熟地、山药、麦冬、牛膝之类,定喘实神。

Leave a Reply